อนุทิน 169227 - อมรดิษฐ์

พู่ระหง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ; Hibiscus schizopetalus. ชื่ออื่น ; พู่เรือหงส์ ลักษณะ พู่ระหงส์เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตรผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อนผิวเปลือกเป็นร่องแตก สะเก็ดเล็กน้อยแตกกิ่งก้านสาขาออกไปรอบๆต้นกรีดดูเปลือกจะมียางเหนียวใสใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกตามกิ่งก้านออกเรียง สลับกัน ลักษณะในรูปมนรี ปลายใบแหลม ขอบใบคล้ายฟันเลื่อย ผิวไใบเรียบสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเดียว ออกตามยอดหรือปลายกิ่งดอกมีสีแดง สีชมพูสีขาวแล้วแต่ชนิดพันธุ์มีกลีบ ดอก 5 กลีบเวลาบานกลีบจะโค้งงอตรงกลางดอกจะมีเกสรยื่นยาวออกมาประมาณ 5-8 เซติเมตรปลายหลอดเกสรมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก ๆ สีเหลือง ขนาดดอกบานเต็มที่ ประมาณ 8-12 เซนติเมตร มงคล จะดลบันดาลให้จิตใจของผู้ปลูกเยือกเย็น คิดทำแต่สิ่งที่ดีงาม ดึงดูดทางเมตตามหานิยม ควรปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบริเวณบ้าน

เขียน 09 Sep 2020 @ 17:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #ไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยโบราณความเห็น (0)