อนุทิน 167784 - สุธิชัย ศรีหะวรรณ์

มองเชิงลบเพื่อเตรียมหามาตรการป้องกัน มองเชิงบวกเพื่อหาโอกาสและการตอบสนองต่อสถานการณ์ลำบาก “มองอย่างสมดุลย์”

เขียน 05 Apr 2020 @ 07:31 ()


ความเห็น (0)