อนุทิน 166258 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

หลังจากทดลองใช้ delivery app สั่งอาหารกลางวันเป็นเวลา 1 เดือน และทดลองใช้บริการหลายๆ ร้าน พอสรุปได้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านอาหารแบบดีลิเวอรี่อยู่ได้ ไม่ใช่เพียงแต่รสชาติดีอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความสะอาด และคุณภาพทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและหีบห่อ

เขียน 13 Nov 2019 @ 22:18 () แก้ไข 13 Nov 2019 @ 22:18, ()


ความเห็น (0)