อนุทิน 165397 - Soffa Salaeh

วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกเข้าใจกับคณะและสาขาที่ตัวเองกำลังเรียนมากขึ้น ผมนาย ซอฟฟา สาและ นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะกายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลครับ วันที่19/08/62 วันเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกของเด็ก62 ซึ่งวันนี้ผมได้เรียนวิชาหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเข้าใจและรู้สึกชอบกับกิจกรรรมบำบัดมากขึ้น วิชานั้นก็คือ หลักพื้นฐานสู่กิจกรรมบำบัด โดยอาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง (อาจารย์เขาใจดีมากนะ^^) ซึ่งหลักๆของวันนี้เป็นการสอนในเรื่องของการทำความเข้าใจและหลักกิจกรรรมบำบัด กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพที่มีหลายๆศาสตร์ที่นำมาใช้ในการรักษาคนไข้ เช่น ศาสตร์ศิลปะ จิตวิทยา เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายเบื้องต้นของกิจกรรมบำบัด คือ การส่งเสริมให้คนไข้หรือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ฯลฯ สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถครับ หลักกิจกรรมบำบัด มีดังนี้ 1.ปรับสิ่งแวดล้อม 2.ใช้ตัวเราสือสาร 3.การสร้างสัมพันธภาพเมตตา 4.กาะบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5.นำสิ่งรอบตัวมาประกอบเป็นกิจ+กรรม วิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ จิตจดจ่อมีเป้าหมายและมีสติ

หลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มและกำหนดหัวข้อให้โดยการสร้างคลิป1นาที่ เกี่ยวกับงานกิจกรรมบำบัด ซึ่งกิจกรรมนี้แฝงไปด้วยข้อคิดและคำสอนของกิจกรรมบำบัด ในทางของทฤษฎีและหลักการทำงานของกิจกรรมบำบัด เป็นกิจกรรมที่ดีและยังสนุกอีกด้วยนะ??

เขียน 26 Aug 2019 @ 00:53 () แก้ไข 26 Aug 2019 @ 01:01, ()

คำสำคัญ (Tags) #mu#ptot#หลักการพื้นฐานสู่กิจกรรมบำบัด#Occupytional Therapyความเห็น (0)