อนุทิน 165329 - นางทิพย์สุดา บีเยอร์นดัล

รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่อง งานประดิษฐ์ใบตอง สอดคล้องศตวรรษที่ 21 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เขียน 21 Aug 2019 @ 16:27 ()


ความเห็น (0)