อนุทิน 165110 - ผาณิตา ช่อฉาย

วิธีการทำกระเป๋าจากผักตบชวา

  1.       เลือกต้นผักตบชวาที่มีความยาวพอประมาณ นำผักตบชวามาคักเลือกก้านที่ไม่สวยหรือก้านที่ไม่ได้ขนาดทิ้ง ตัดส่วนที่เป็นรากและใบทิ้ง
  2.       นำมาล้างน้ำและผงซักฟอกแล้วล้างน้ำให้สะอาด
  3.       นำต้นผักตบชวาที่เตรียมไว้ไปตากแดด
  4.       เมื่อผักตบชวาแห้งพอเหมาะสมแล้วจึงนำไปมัดเป็นมัดๆ คุมด้วยพลาสติกเพื่อกันความชื้น  
  5.       นำผักตบชวาที่ผ่าเป็น 4 ส่วน ตากแห้งแล้วนามาพรมน้ำให้ชุ่ม และถักเป็นเปีย 3 ให้ยาวพอกับงานที่ต้องการกระเป๋า 1 ใบ
  6.       นำผักตบชวาที่เป็นต้นตากแห้งแล้วประมาณ75-85 ต้น พรมน้ำ แล้วใช้กรรไกรตัดส่วนปลายและโคนทิ้งเล็กน้อย
 7.       นำหุ้นไม้มาขึ้นที่ก้นหุ้มโดยวิธีสานลาย 1 (ขัดอัน)
 8.       นำผักตบชวาที่ผ่าเป็น 4 ส่วนมาทำเป็นไพรประมาณ 3-6 แถว
 9.       นำเปียที่ถักไว้เดินขัดต้นเปียลาย 1 (ขัดอัน) จนได้สูงประมาณ 8-10 นิ้ว
10.     นำต้นที่ผ่า 4 ส่วนมาทำไพรด้านบนประมาณ 4 แถว
11.     เก็บปากกระเป๋าโดยใช้เข็มซ้อนปลายผักตบชวาส่วนที่ยาวเข้าไปในไพร แล้วใช้มีดหรือกรรไกรตัดออก แล้วนำออกจากหุ่นไม้
 1. กระเป๋าที่สานเสร็จแล้ว ไปตากให้แห้งแล้วทาแวนิช เพื่อเคลือบเงากระเป๋าและกันเชื้อรา
 2. นำกระเป๋ามาใส่สาย กระเป๋าที่ใส่สายเสร็จแล้ว เตรียมรอบุผ้า
 3. กระเป๋าที่บุผ้าเสร็จแล้ว และเตรียมส่ง
เขียน 02 Aug 2019 @ 09:50 ()


ความเห็น (0)