อนุทิน 164896 - วิชชา เกรียงบูรณนันท์

สะพานมอญ สังขละบุรี ข้อมูล สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ หรือ สะพานไม้มอญ เป็น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่าเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเรียที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสะพานไม้ที่สร้างจากแรงศรัทธาของชาวมอญพื้นถิ่น ปัจจุบันแม้สะพานจะพังลงไปแล้วแต่ก็มีการสร้างของใหม่ขึ้นมาแทน การเดินทาง :จาก กรุงเทพฯ - 4 แยกแก่งเสี้ยน ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร จาก กรุงเทพฯ ใช้ ถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครปฐมจากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี จาก กรุงเทพฯใช้ ถนนบรมราชชนนี หรือ ชื่อเก่า คือ ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครปฐมจากนั้น ขับตรงไป มุ่งหน้าสู่ จังหวัดราชบุรี ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่าน หลักกิโลเมตรที่ 43 ถนนเพชรเกษมจาก 4 แยกแก่งเสี้ยนให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ไปทาง อ.ไทรโยคจากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 136.9 กิโลเมตร ก็จะถึง 3แยกไฟแดง จาก 3 แยกไฟแดง ให้ท่าน เลี้ยวขวา ไป อำเภอสังขละบุรีจากนั้น ขับตรงไป ประมาณ 74 กิโลเมตรก็จะถึงสะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี

เขียน 19 Jul 2019 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)