อนุทิน 16455 - Yahya Bani Al-mahmudee

Yahya Bani Al-mahmudee

น้ำสะอาด ใน ศาสนาอิสลาม
ในศาสนาอิสลาม ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่องชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก แม้แต่เรื่องน้ำที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน น้ำที่ใช้ทำความสะอาดได้นั้น ตามหลักศาสนาอิสลาม มี อยู่ 7 ประเภทครับ

1. น้ำฝน 2. น้ำทะเล 3. น้ำในแม่นำลำคลอง 4. น้ำบ่อ 5. น้ำบาดาล 6. น้ำค้าง 7. น้ำแข็งหรือหิมะ  

เขียน 26 Jul 2008 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)