อนุทิน 164303 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นรายได้ ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสได้สัมผัส ตลาดหรือเศรษฐกิจจริงของผู้คนในเวลานี้ เป็นช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองโดยแท้ มีผู้คนต้องการกู้เงินนอกระบบจำนวนมาก ด้วยไม่มีความสามารถผ่อนจ่าย และหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เดิมก็ต้องถูกนายทุนเงินกู้ยึด การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างผู้คนในสังคมด้วยเรื่องกู้หนี้ยืมสินจึงเป็นเรื่องปกติ ดูๆไปแล้ว สังคมไทยเรามีความสุข หรือความเครียดมากเหลือ ตลาดซบเซา การจับจ่ายกำหนดไม่ได้ กลุ่มคนฐานของประเทศเหล่านี้จะทำอย่างไรต่อไป ในแง่เศรษฐกิจ เป็นเรื่องน่าติดตาม เพราะจะส่งผลกระทบ ต่อ ชนชั้นกลางและชั้นสูง อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ในอนาคตอันใกล้ การที่พวกเขาเหล่านั้น จะเปลี่ยนวิถีจากทุนนิยม มาดำรงชีวิตอีกแบบนั้นเป็นไปได้ยาก ถ้าไม่มีคนกลางเข้าช่วยเหลือ เพราะการดำรงชีพต้องมีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นตลอดเวลา (ในที่นี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพมั่นคง)

เขียน 16 May 2019 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)