อนุทิน 164 - paew

paew

วันนี้ นั่งฟังบรรยายทั้งวัน จากการจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคทางไบโอเทคโนโลยี ที่โซฟิเทล หลังการบรรยายก็มีรดน้ำดำหัวด้วย เพราะส่วนใหญ่ที่มาฟังบรรยายพิเศษเป็นรุ่นลูกศิษย์ทั้งนั้น

หลังกิจกรรมนี้ก็พาเพื่อนคนที่บ้านไปทานแหนมเนือง อิ่ม จุก อ้วน...

เพื่อนคนที่บ้าน คือ รศ.อายุทธ จากคณะทรัพย์ฯ มอ. กับ อ.ปิ่น จากคณะทรัพย์ฯ มอ. ที่จบ ป.เอก ที่ภาควิชา

เขียน 09 Apr 2008 @ 23:26 ()


ความเห็น (0)