อนุทิน 163947


นาย สหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut)
เขียนเมื่อ

นายสหรัฐ ลักษณะสุต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review) ให้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (Education and Teaching) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK) ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK) โดยผลงานวิจัยจะได้รับการบันทึกลงในฐานข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ SCOPUS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ในการนี้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ILPC) ได้สนับสนุนทุนวิจัย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยจะเดินทางพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท