อนุทิน 163915 - ศรีกรม

3 เม.ย. มาทำงานตามปกติ

  • ช่วงเช้าเข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานฯยุติความรุนแรงดีเด่น
  • ช่วงบ่าย หรือ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานฯ -มีการสอบข้าราชการตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษทั่วประเทศ
  • มีนัดประชุมคณะทำงานฯครั้งต่อไปในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๒
  • ความคิดก้าวไปไกล แต่การกระทำทำกลับไปไม่ถึงไหน…ข้อคิดประจำวัน
เขียน 03 Apr 2019 @ 14:25 ()

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกประจำวัน#ความคิด/การกระทำความเห็น (0)