อนุทิน 162142 - Nurhaniisah Maromae

เนื้อเพลง สรรเสริญพระบารมี ทำนอง พระประดิษฐไพเราะ (มี) เนื้อร้อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล บุญดิเรก เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล

ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย

เขียน 04 Dec 2018 @ 14:28 ()

คำสำคัญ (Tags) #เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.9ความเห็น (0)