อนุทิน 161602 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในวันนี้ สภาพตลาดในชนบทมีการปรับเปลี่ยนตนเองตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด เช่น ขายบางวัน หยุดบางวัน ลงสินค้าน้อยลง เพราะกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภคได้ยาก ปรับราคาให้ถูกลงถ้าเป็นของสวนตนเอง บรรจุให้เล็กลง เป็นต้น

       แล้วในตลาดเมืองหลวง เป็นเช่นไร? ได้รับคำตอบว่า "น้ำตาไหล"  จากในอดีต "ตลาดเน่า" ย้อนไปอีก คือ "ตลาดตาย"  ... แล้วจะดำรงชีวิตได้อย่างไร?  คำตอบ คือ ฝ่าด่านคุณธรรม ลักขโมย โกง ฯลฯ   ผู้คนทำงานมีเงินดือนประจำ รู้สึกกลัวที่จะใช้เงิน   ....เมื่อต้นไม้ใบหญ้า เล็กๆ ต่างล้มตาย หรือกลายเป็นพิษ  ท่านคิดว่า ไม้ใหญ่จะดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลธรรมชาติไหมหนอ???
เขียน 07 Nov 2018 @ 19:44 ()


ความเห็น (0)