อนุทิน 16145 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

สุขใจเมื่อได้ดู "คนค้นฅน "

นั่งดูรายการคนค้นฅน (22 ก.ค.51) เป็นตอนพิเศษ งาน 6 ปีคนค้นฅน รวมพลคนต้นเรื่อง มีความสุขใจอย่างบอกไม่ถูก เห็นคนต้นเรื่องที่มาในงานแล้วก็เกิดความคิดต่างๆ นึกถึงคำว่า "Mental Model" ของแต่ละคน สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและ รูปแบบความคิด ของคนเหล่านั้น ชอบน้องรุ่ง แกจะมีคำถามและมุขใหม่ ตอนแรกบอกว่าจะมาไม่ได้เพราะลูกป่วย แต่ก็มาจนได้บอกว่า "นั่งเครื่องมา" ตอนแรกก็นึกว่าขึ้นเครื่องบินมาแต่สุดท้ายก็เฉลยว่า "นั่งเครื่องยนต์" มา ฮาเลย

อยากให้ทีวีมีรายการดีๆให้มากขึ้นๆ

เขียน 22 Jul 2008 @ 23:20 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 23:35, ()


ความเห็น (0)