อนุทิน 161035 - หมอสุข

ย้อนหลังไปหนึ่งวัน 12 ตุลาคม 2561 ได้รับข่าวดีว่าสติกเกอร์ชุดแรกที่ส่งไป ไลน์บอกใช้ได้ ผ่านการพิจารณา และอยู่ใน Line Store แล้ว หลังจาก… เมื่อสัปดาห์ก่อน ชิมลางส่งไปหนึ่งชุดแปดดวง เป็นรูปมือ สื่อความหมาย

เขียน 13 Oct 2018 @ 06:39 ()

คำสำคัญ (Tags) #สติกเกอร์ความเห็น (0)