อนุทิน 160510 - พรนภัส นันทจุล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อขัดเกลาและบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เขียน 21 Sep 2018 @ 13:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #ประชาสัมพันธ์ สบห.ความเห็น (0)