อนุทิน 160488 - ธเนศ หยาดไธสง

20 ก.ค. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านสัตหีบ เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การยอมรับความแตกต่างระหว่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เขียน 21 Sep 2018 @ 11:21 ()

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนบ้านสัตหีบความเห็น (3)

ว้าว

ธเนศก้มา

wow5555