อนุทิน 160484 - กิตติศักดิ์ มากิ่ง

วันที่ 9-11 สิงหาคม โรงเรียนบ้านสัตหีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าฝึกอบรม “โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด“ รุ่นที่ 1/2561 ณ ค่ายลูกเสือสวนนงนุช พัทยา เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับมากระจายความรู้ให้แก่ โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว

เขียน 21 Sep 2018 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)