อนุทิน 160444 - paweekorn wilairit

26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสัตหีบ จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด“ และเดินขบวนรอบๆโรงเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ ประจำปี2561 นำโดย นางวรรณนิภา กุณาศล รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสัตหีบความเห็น (0)