อนุทิน 160391 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๗๒ การปล่อยวาง มิยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้จิตสงบ

เขียน 20 Sep 2018 @ 05:32 () แก้ไข 20 Sep 2018 @ 05:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #การปล่อยวางความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกัลยามิตรทุกท่านนะคะ