อนุทิน 16008 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

เครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือก เหล็ก หรือโซ่ตรวนใด ๆ เราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย
แต่เครื่องจองจำคือ บุตร ภรรยา ทรัพย์สมบัตินี่แล ตรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ติดอยู่ภพอันไม่มีที่สิ้นสุด
เครื่องผูกที่ผูกหย่อน ๆ แต่แก้ได้ยาก คือ บุตร ภรรยา ทรัพย์สมบัตินี่เอง รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ นั้น เป็นเหยื่อของโลก เมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะพ้นจากโลกมิได้เลย
ไม่มีรูปใดจะรัดตรึงใจของบุรุษได้เท่ารูปแห่งสตรี

(พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 21 Jul 2008 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)