อนุทิน 15992 - ปภังกร Happinesss

เมื่อก่อนนั้นเราเองได้อ่านหนังสือมามากแล้ว

ชีวิตในวันนี้ได้ทุ่มเทเวลาทั้งชีวีเพื่อ "อ่านตนเอง..."

อ่านในทุก ๆ ย่างก้าวที่เท้าทั้งสองเหยียบย่างไป

อ่านในทุก ๆ ลมหายใจที่เข้าและส่งถ่ายผ่านออกมา

เมื่อมีชีวิตเราเองนั้นควรจักต้อง "รู้ชีวิต" เพื่อไม่ให้ชีวิตนั้นกัดกินเจ้าของคือตัวของเราเอง

ชีวิตที่อ่านตนเอง ชีวิตนั้นย่อมจะไม่ทำลาย "ตนเอง"

ชีวิตหนึ่งที่เกิดมานั้นจะทรงคุณค่าอย่างมากมายถ้าศึกษาจนรู้จักลวดและลายแห่ง "ชีวิต..."

เขียน 21 Jul 2008 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)