อนุทิน 159873 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๕๐ ปลูกมัเทศคลุมดินได้กินอิ่ม มันเทศ มีภาษาถิ่นว่า “มันแกว”

https://www.gotoknow.org/posts/651857

เขียน 07 Sep 2018 @ 05:30 ()

คำสำคัญ (Tags) #มันเทศ#มันแกวความเห็น (0)