อนุทิน 159846 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

อุบัติเหตุชีวิตคู่ อุบัติเหตุชีวิตตนเอง สิ่งที่ควรระวัง เพราะมันคือภัยใกล้ตัว Life accident Life accident Things to watch out for It is a disaster. กิตตินันต์ พิศสุวรรณ นักวิชาการอิสระ นักเขียน นักแปล อุบัติเหตุจากวิถีชีวิต… เป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้ได้รับรู้ บางเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ใครก็ไม่อยากให้เกิด บางเรื่องก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา เราไม่อาจบังคับให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีดี เมื่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้น…เราไม่สามารถจัดการกับมันได้ เราก็ต้องจัดการกับตัวเราเอง…… ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้….. ทำความรู้จักและใช้มันให้เป็นแบบเรียนอีกบทหนึ่งของชีวิต …………..แล้วมันก็จะผ่านไป………….

    "หลังพายุร้ายผ่านพ้นไป...เราจะเห็นท้องฟ้าที่สดใสและสายรุ้งที่สวยงาม"
              ขอบคุณทุกสิ่งดีดี...ที่เหลือของชีวิต
              ขอบคุณ...ชีวิต..ที่ยังมีวันนี้

Life accident The experience comes through. Some things are not happening to anyone. Some things are beyond our control. We can not force life to meet, but good things. When the situation is unpleasant … we can not handle it. We have to deal with ourselves …… Let those things be learned. Learn and use it as a lesson in life. It’s going to be ………

    "After the storm has passed ... we will see the bright sky and the beautiful rainbow"
              Thanks for all the good things ... the rest of my life.
              Thank you so much.

(ที่มา : อารดา http://oknation.nationtv.tv/blog/arada/2009/10/21/entry-1 )

เขียน 05 Sep 2018 @ 20:24 ()

คำสำคัญ (Tags) #วิถีชีวิต#ชีวิตที่ควรระวังความเห็น (0)