อนุทิน 159818 - ณัฐณิชา รอดเมือง

หน้าที่ของมนุษย์ คือการช่วยเหลือบุคคลผู้ที่อ่อนแอกว่าเรา มิใช่เอาเปรียบผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า

เขียน 05 Sep 2018 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)