อนุทิน 159800 - นายกฤษณะ คำมี

อิสระ คือสิทธิส่วนบุคคล มักถูกละเมิดโดยพฤติกรรมของตัวเอง จากการกระทำของคนอื่น

เขียน 05 Sep 2018 @ 14:22 ()


ความเห็น (0)