อนุทิน 159630 - อรดา จันทะบัตร

เทคนิคการอ่านหนังสือ 1.อ่านหน้าสรุปก่อน 2.ใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นใจความสำคัญ 3.สารบัญและหัวข้อย่อย 4.ขวนขวาย 5.พยายามอย่าอ่านทุกคำ 6.เขียนสรุปมุมมองของผู้อ่าน 7.อภิปรายกับผู้อื่น 8.จดคำถามข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการอ่าน

เขียน 30 Aug 2018 @ 15:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #เทคนิคการอ่านความเห็น (0)