อนุทิน 15925 - ปภังกร Happinesss

ความทุกข์ก็คือความทุกข์ ความสุขก็คือความสุข
ความทุกข์นั้นอยู่ในส่วนของความทุกข์ ความสุขก็อยู่ในส่วนของความสุข

อนึ่ง... ชีวิตเกิดมาพร้อมกับนำความทุกข์ติดตัวมาด้วย เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทั้งร่างกายอันต้องแก่ เจ็บ และตายไป
อีกทั้ง... ความทุกข์ที่ต้องผูก ยึด เกาะ เกี่ยวกับสังคมที่อุดมไปด้วยกิเลสและตัณหา โดยมีความสุขเล็กน้อยเป็นเครื่องฉาบทาให้มนุษย์นั้นหลงใฝ่ฝันหามานานวัน

ชีวิตนั้นต้องเดินอยู่คู่กับความทุกข์ ต้องรู้ทุกข์ และต้องอยู่ร่วมกับทุกข์ได้
ครั้งเมื่อต้องทอดทิ้งอัตภาพร่างกายนี้ไป หากยังไม่ไร้ซึ่งกิเลส ดวงจิตนี้ก็จะต้องไปจุติในภพใหม่เพื่อได้รับทุกข์ต่อไปนานแสนนาน...

 

เขียน 21 Jul 2008 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)