อนุทิน 159188 - ศรีกรม

-วันนี้มาร่วมสัมมนา เรื่อง การเสพติด น้อนอดีตสู่อนาคต ณ รน.เซนทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

  • มารถไฟฟ้า คนเยอะมากในช่วงเช้า
  • ฟังการบรรยาย เรื่อง สุดแรงต้าน และโลกาภิวัฒน์สิ่งเสพติด
เขียน 09 Aug 2018 @ 16:14 ()

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกประจำวันความเห็น (0)