อนุทิน 158702 - นุชรีย์ เผ่าพันธุ์ดี

หลักการศึกษากฎแรงดึงดูด ข้อสำคัญที่ขาดไม่ได้และทำให้กฎแรงดึงดูดทำงานอย่างได้ผลมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด คือการขอบคุณ การสำนึกรู้คุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีในทุกๆวัน เช่น ขอบคุณตัวเราที่ยังมีลมหายใจ. ขอบคุณพ่อแม่ ขอบคุณคุณครู ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ขอบคุณงานที่ทำ แม้กระทั่งขอบคุณรองเท้าที่เราใส่ททำให้เราไม่ต้องเจ็บเวลาเดิน เป็นต้น การขอบคุณหรือสำนึกรู้คุณจะช่วยให้เราใช้กกฎแรงดึงดูดได้เร็วขึ้น ลองดูนะคะ อยากจะบอกว่ากฎแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ….ถ้าแยากรู้จริงๆต้องศึกษาเพราะมันมีอยุ่จริง… “กฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพท์”

เขียน 10 Jul 2018 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)