อนุทิน 158465 - ศรีกรม

  • ๒๕ มิ.ย. มาทำงานตามปกติ ห่างเหินไม่ได้เข้ามานานพอสมควร
  • ๒๑ มิ.ย. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ฯ ที่Biotec สวทช.
  • ติดตามการรายงานผลการประหยัดทรัพยากร
  • ติดตามเรื่อง การจัดทำแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ อส.
เขียน 25 Jun 2018 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)