อนุทิน 158372 - ครูภาษาไทย รร.บ้านทุ่งหลวง ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ต่างคือเพื่อนร่วมโลกมีโศกสุข
เปลี่ยนกันปลุกปลอบตื่นให้ชื่นหวาน
มีเมตตากรุณามุทิตาการ
รักสมานสามัคคีพี่น้องกัน
มาแต่ตัวไปแต่ตัวพร้อมชั่วดี
บรรดามีสละขาดทั้งธาตุขันธ์
คนรักชังญาติสนิทมิตรผูกพัน
สู่สามัญเสมอทั่วทุกตัวตน
๑๗.๓๐ น. : ๒๖ ก.พ.๒๕๖๑

เขียน 17 Jun 2018 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)