อนุทิน 157792 - ยุวธิดา รอดจันทร์ทอง

วิกฤตการเงินโลกในอนาคตมีแนวที่น่าจะรุนแรงกว่าเดิม 

         ก็ดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆอย่างในอดีตไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการณ์ต้มยำกุ้ง วิกฤติการแฮมเบอเกอร์ ล้วนรุนแรงทั้งสิ้นและอนาคตอาจจะเกิดข้าวของแพงขึ้น ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ที่ของมีราคาถูกแต่ผู้คนก็ยังไม่ซื้ออยู่ดี และอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะเพิ่มขึ้น ผู้คนเป็นหนี้กันมากมาย จะมีบริษัทและธนาคารล้มละลายกันเยอะ 

ควรเตรียมตัวในวิกฤตการณ์อย่างไร

1.ควรลงทุนแบบกระจายความเสี่่ยง เพื่อลดการเกิดหนี้ในอนาคต

2.ควรจัดการกับหนี้พวกบัตรเครดิต ควรชำระให้เรียบร้อย

3.ควรลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

4.เก็บออมเงินเพื่อใช้ในอนาคตเพราะอนาคตนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอน 
ความเห็น (0)