อนุทิน 157377 - Treechat Teomsaithong

การใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณในความคิดของฉัน

     ชีวิตหลังวัยเกษียณนั้นเป็นช่วงวัยที่คนทุกคนนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ในบั่นปลายของชีวิตในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องมีการวางแผนของชีวิตเอาไว้บ้าง อาจจะวางแผนตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยการทำงาน หรือในวัยกลางคน สิ่งแรกที่เราต้องรู้ตัวเองเลยว่า เรานั้นอยากมีชีวิตหลังวัยเกษียณแบบไหน เช่น ต้องการที่จะอยู่เปนร่มโพธิ์ร่มไทรหั้ยกับลูกหลานไปนานๆ มีความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัว มีลูกหลานเยอะๆ เป็นต้น เมื่อเรารู้แล้วว่าอยากมีชีวิตในวัยเกษียณแบบไหนต่อมาเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะอยู่ได้แบบตามที่เราต้องการได้อย่างมีความสุข

1. การเก็บออมเงินเอาไว้เพื่อใช้หลังวัยเกษียณ

2. ทำประกันสุขภาพเพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย

3. การนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

4. การวางแผนในการใช้เงิน ลดการซื้อของที่ไม่จำเป็น

5. หางานอดิเรกทำที่เราสามารถทำได้ ที่ไม่หนักจนเกินกว่าร่างกายจะรับไหว

6. การมั่นดูแลสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพประจำปี

7. การเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม 

    ถ้าหากเราทำได้ตามที่เราได้วางแผนเอาไว้ เชื่อว่าเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในช่วงชีวิตของวัยเกษียณได้ และก็จะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานเพราะเรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใคร ดิฉันเองเชื่อว่าชีวิตของวัยเกษียณทุกคนล้วนแล้วอยากที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากกว่าการพึ่งคนอื่น และจะมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กบครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

เขียน 26 Mar 2018 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)