อนุทิน 157210 - ฉัตรฑริกา บุญมณีพันธ์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นบริการออนไลน์ที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สะท้อนถึงความสนใจที่คล้ายกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันในสังคม เช่น Facebook MySpace Twitter หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

1.การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ คือการคุกคามหรือรังแกกันผ่านเทคโนโลยี ทั้งแบล็คเมล การส่งข้อความทางโทรศัพท์ แม้ว่าการคุกคามกันบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย แต่เป็นการทำร้ายทางอารมณ์ความรู้สึก

2.การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล เป็นปัญหาใหญ่และยังเป็นสาเหตุของการเติบโตอันรวดเร็วของจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ก็เป็นเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการโจรกรรมเอกลักษณ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย  

3.เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปัญหาทางความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทำให้คนห่างไกลกันมากขึ้น เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู้จักและคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตทำให้ความรู้สึกของคนเปลี่ยนไป 

4.สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบทางลบต่อการทำงานของนายจ้าง ลูกจ้าง เพราะสื่อที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์จะคอยรบกวนการทำงาน สมาธิของพนักงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เพิ่มมูลค่าต้นทุนของบริษัท และยังเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงอีกทั้งความน่าเชื่อถือของบริษัท 

เขียน 11 Mar 2018 @ 18:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภัยออนไลน์ความเห็น (0)