อนุทิน 157157 - Treechat Teomsaithong

มาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป

     มาตรการ QE ที่เรียกว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เป็นมาตรการในการนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินก็จะนำไปปล่อยกู้ให้กับภาคเอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนั้นมีการใช้จ่ายที่มากขึ้น

     มาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้มีการขยายระยะเวลาออกไปจากเดิมอีก 6 เดือน สิ้นสุดที่เดือนมีนาคม 2017 ซึ่ง ECB ยังคงขนาดการซื้อสินทรัพย์ที่ 60 พันล้านยูโรต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB จากเดิม -0.2% เป็น -0.3% 

     เนื่องจาก ECB ต้องขยายระยะเวลามาตรการ QE และลดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้ ก็เพื่อทีจะกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ลดการสำรองเงินและให้ปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

     ผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทยไม่มากสักเท่าไหร่ เพราะมาตรการ QE ของยูโรโซนที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลให้มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาสู่ตลาดการเงินไทย สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อตลาดการเงินค่อนข้างมากคือการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมากกว่า มาตรการ QE ของธนาคารกลางยูโรป

     

เขียน 05 Mar 2018 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)