อนุทิน 157121 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

Cr.ภาพจาก www.bltbangkok.com

20180302124505.pdf


อนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0  อะไรคือ 4.0 แล้วยุคก่อนเค้าเรียกว่าอะไร

เขียน 02 Mar 2018 @ 12:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #แรงานไทย#การศึกษาเสี่ยงทายความเห็น (0)