อนุทิน 15712 - นายพัศดา จิราสิทธิ์

ได้ร่วมกับเพื่อน ๆในห้องเรียนเมื่อตัวเองมีปัญหาในการเรียนคอมพิวเตอร์ให้น้องข้างโต๊ะดูแลตลอดเมื่อทำไม่ได้

เขียน 19 Jul 2008 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)