อนุทิน 157010 - Treechat Teomsaithong

อุทกอภัยน้ำท่วม

   เหตุภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งได้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในภาคใต้ ภาคอีสาน เป็นต้น แน่นอนว่าการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในแต่ละครั้งก็ย่อมมีผลกระทบและได้รับความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภค 

   

   จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานธนาคารที่จะมีนโยบายของแต่ละธนาคารออกมาช่วยบรรเทาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างเช่น ธนาคารออมสินได้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ ธนาคารกรุงไทยได้ช่วยเหลือลูกค้า SME ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน โดยไม่คิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน เป็นต้น

   

เขียน 19 Feb 2018 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)