อนุทิน 157003 - Sarawut koedchantuek

                                                            ฟองสบู่อสังหาริมพทรัพย์ในอนาคต

          ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า เดือนมกราคม-กันยายน 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ 307 โครงการ (ลดลง 11%) มีจำนวนหน่วยขาย 88,758 หน่อย (เพิ่มขึ้นประมาณ 12%) มูลค่าโครงการรวม 317,955 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 18.7%) และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่อยเพิ่มจาก 3.423 ล้านบาท เป็น 3.582 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6%)

          โดย ดร.โสภณ ได้ประเมินสถานการณ์ทั้งปี 2560 คาดว่า จำนวนโครงการตลอดทั้งปีจะสูงขึ้น แต่น้อยกว่าปี 2559 และจำนวนหน่วยขายในปี 2560 น่าจะมากกว่า ปี 2559 เนื่องจากการซื้อขายบ้านในขณะนี้เกิดขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการลงทุน จึงทำให้นำเงินมาลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

         สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการควบคุมความเสี่ยง ได้แก่

1.การควบคุมอุปทานที่อยู่อาศัย

2.การควบคุมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรของชาวต่างชาติ

3.การควบคุมราคาขายของผู้ประกอบการ

เขียน 19 Feb 2018 @ 14:35 () แก้ไข 19 Feb 2018 @ 14:48, ()

คำสำคัญ (Tags) #อสังหาริมทรัพย์#ฟองสบู่#การควบคุมคามเสี่ยงอสังหาความเห็น (0)