อนุทิน 156576 - ธัญญลักษณ์ สง่ากอง

หลักในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม

แนวทางการพิจารณาด้านกลวิธีการแต่ง 
การนําเรื่อง : การแนะนําตัวละคร ความเป็นมา/ที่มาของเรื่อง 
ปมปัญหา : เหตุการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญ / ตัดสินใจ 
วิกฤต : เหตุการณ์ที่บีบคั้นจนถึงขีดสุด 
จบเรื่อง : การคลี่คลายปมปัญหา จุดจบของเรื่อง 

หลักในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม
1. อ่านเรื่องราวให้เข้าใจชัดเจน 
2. กําหนดขอบเขตวรรณกรรมที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์
ประเด็นใดบ้าง 
3. กําหนดจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ให้ชัดเจน เช่น เพื่อการศึกษา 
เพื่อเขียนตํารา หรือเพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ 
4. พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้หลักใดในการวิเคราะห์ 
เช่น วิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญาพุทธศาสนา 
หรือคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 
อ่านต่อได้ที่ https://prezi.com/bic5zt5fiozg...

เขียน 08 Feb 2018 @ 11:27 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อนุทินที่มีคำสำคัญ มากเลยคับ ชอบเข้ามาอ่านกันเลยเรื่องวรรณกรรมนี้ [url=http://gclub69-mobile.blogspot.com]คาสิโนออนไลน์[/url]