อนุทิน 156410 - Nassama Mateang

วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ

วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ
    วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มาจาก ปัญญาสชาดก พื้นบ้านได้นำเนื้อหามาจากชาดกเรื่องนี้มาประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์
ของท้องถิ่น เช่น โคลง ค่าวธรรม ค่าวซอ เป็นต้น วรรณกรรมพื้นบ้าน ภาคเหนือมี ๔ ประเภทคือ วรรณกรรมโคลง วรรณกรรมค่ายธรรม วรรณกรรมค่าวซอ และวรรณกรรมเบ็ดเตล็ด แต่ละรูปแบบมีรายละเอียด
อ่านต่อที่ : https://www.dek-d.com/board/vi...

เขียน 06 Feb 2018 @ 15:53 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)