อนุทิน 156367 - gif gif

gif gif
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

          การบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน อาจจะเป็นที่ใหม่กว่าและเรียบกันได้ยากกับการบริหารความเสี่ยงในกรณีของสถาบันการเงิน  อีกทั้งในบางกิจการการบริหารความเสี่ยงของกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอาจจะซับซ้อนกว่ากรณีของสถาบันการเงินด้วยซ้ำ เพราะการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่แต่เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ อย่างเดียว แต่มีทางค้าปกติที่เป็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการเป็นหลัก

          ตลาดการเงินในปัจจุบันการลงทุนสำหรับนักลงทุนในบ้านเราคงไม่อาจที่จะปฏิเสธการเข้าไปจัดการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนที่มีมากมายและถาโถมเข้ามาเช่นเดียวกับการขยายตัวของโลกกาภิวัฒน์ของระบบทุนนิยม นักลงทุนสามารถติดต่อกับนักลงทุนอื่น ๆ ทั่วโลกได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้การกระทำของคน ๆ เดียว หรือ กลุ่ม ๆ เดียวจึงไม่อาจสามารถทำให้เป็นเรื่องเฉพาะของเขาเหล่านั้นได้อีกต่อไป อาทิ การไหลเข้าออกของเงินทุนของกลุ่มทุน การลงทุนซึ้อหุ้นหรือพันธบัตร การดำเนินนโยบายทางการเงินการคลังของรัฐบาลทั้งในและเทศ การกระทำของนักลงทุนกลุ่มหนึ่ง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนคนอื่น ๆ หรือการกระทำธุรกรรมของเราเองที่ไม่อาจทราบผลที่แน่นอน 

          ดังนั้น กิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจึงมีโอกาสที่จะต้องเผชิญหน้ากับแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่หลากหลายกว่า และมีความเสี่ยงบางลักษณะที่มาจากการดำเนินงานบางอย่างหรือเฉพาะเจาะจงของกิจการที่หลีกเลี่ยงยาก เช่น ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่เป็นไปตามวงจรธุรกิจ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจมหภาค  หรือความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีที่กิจการคุ้นเคย ซึ่งอาจจะเรียกโดยรวมของความเสี่ยงเหล่านี้ว่าเป็น “ความเสี่ยงทางธุรกิจ”เขียน 04 Feb 2018 @ 16:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเสี่ยงทางด้านการเงินคืออะไรความเห็น (0)