อนุทิน 156110 - ฉัตรฑริกา บุญมณีพันธ์


                                                        


                                                    4 เทคนิคขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน

เมื่อเรามีความต้องการที่จะซื้อบ้าน ซื้อรถ  แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ 

1.หลักฐานทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้

คือ สลิปเงินเดือน, สำเนาสมุดบัญชีฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองการทำงาน 

2. รายได้เพียงพอกับเกณฑ์ขั้นต่ำ

โดยปกติผู้ขอสินเชื่อต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนจึงจะสามารถยืนขอสินเชื่อได้ 

3. มีความน่าเชื่อถือ

สิ่งที่สถาบันการเงินต่างๆจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือคือ ประวัติการชำระเงิน ที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  อาชีพการงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง  เป็นต้น

4. ความสามารถในการชำระหนี้

สถาบันการเงินจะตรวจสอบประวัติการชำระเงินที่ผ่านมากับสถาบันการเงินอื่นๆว่า มีหนี้สินที่ต้องชำระเท่าไรต่อเดือนเท่าไร รวมหนี้สินทั้งหมดถ้าสูงกว่า 40%ของรายได้ อาจจะทำให้โอกาสในการขอสินเชื่อผ่านยาก

ดังนั้นการยื่นขอสินเชื่อมีเพียง 4 ขั้นตอน คือ 1.มีหลักฐานทางการเงิน 2. รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000บาทต่อเดือน 3. มีความน่าเชื่อถือหรือมีเครดิต 4. ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืน


เขียน 17 Jan 2018 @ 20:13 ()

คำสำคัญ (Tags) #ยื่นยังไงก็ผ่านความเห็น (0)