อนุทิน 156052 - Areeya Taweekij

การสื่อสารที่ดีในองค์กร

         ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่า การสื่อสาร.... ในยุคปัจุบันที่ แสนจะรวดเร็วสะดวกสบาย ทันเวลา และแม้กระทั่ง

อยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถติอต่อสื่อสารกันได้นั้น ย่อมส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของคนบนโลกใบนี้   แม้กระทั้งตัวผู้เขียนเอง 

การสื่อสาร ในทัศนคติของผู้เขียน คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการการรับรู้ 

     ส่วนการ สื่อสารในองค์กร ก็คงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่  แต่ทำไม!? ในยุคสังคมที่เค้าเรียกกันว่า “ประเทศไทย 4.0” ก็ยังเห็น องค์กร บุคคล บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือแม้กระทั่ง ผู้นำประเทศ อาจจะยังขาดความบกพร่องหรือชะล่าใจ ในการสื่อสาร ก็เพราะว่า คนมองการสื่อสารว่ามันง่ายจนลืมไตร่ตรองก่อนสื่อสารออกไป และนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลที่เป็นแหล่งข้อมูลกระจ่ายข่าวไปอย่างรวดเร็ว

     องค์กรทุกองค์กร มีเป้าหมายหลัก คือ การแสวงหากำไรและความมั่นคง และต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่าย  เพราะฉะนั้น การสื่อสารที่ดีเพื่อประสานงานของบุคคลทุกฝ่ายในองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะนำพาองค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและบุคคลทุกฝ่ายในองค์กร   จึงสังเกตุเห็นได้ว่า  องค์กรบางองค์กร มีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี ลดความ ตึงเครียดในการทำงาน เช่น กีฬาสีภายใน หรือจัดทริปให้พนักงานท่องเที่ยว เป็นต้น   

เขียน 14 Jan 2018 @ 14:14 ()

คำสำคัญ (Tags) #การสื่อสารที่ดีในองค์กรความเห็น (0)