อนุทิน 156032 - เห้ย เห้ยเห้ย

นักการเงินทำอย่างไรในการแสวงหาความมั่งคั่ง???

สิ่งที่จะช่วยในการทำให้เกิดความมั่งคั่งได้ก็คือ การบริหารเงิน โดยทำให้เกิดกำไรสูงสุด แต่ก็ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเช่นกัน ว่าสามารถทำให้เกิดกำไรในแต่ละปีได้หรือไม่

วิธีการบริหารเงิน คือ ควรดูว่าเราจะลงทุนอะไรบ้าง เช่น หุ้น อาคารอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งบุคลากรและที่สำคัญ คือการลงทุนในแต่ละครั้งสามารถที่จะทำกำไรหรือทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

เขียน 11 Jan 2018 @ 22:49 () แก้ไข 11 Jan 2018 @ 22:55, ()

คำสำคัญ (Tags) #การบริหารเงินความเห็น (0)