อนุทิน 15566 - สนสามใบ

หนังสือ"เต๋า" วิถีแห่งทาง : ]คู่มือสำหรับนักบริหาร ที่มีปรัชญาแห่งคุณธรรม โดย

สมภพ โรจนพันธ์ : ธรรมดาเพรส,กรุงเทพฯ (ไม่ระบุปีที่พิมพ์)

หัวข้อสำคัญ : การเป็นตัวของตัวเอง การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม หมู่คณะที่ดีย่อมดีกว่าหมู่คณะที่เด่น การเป็นผู้รู้จักนำโดยไม่ต้องแสดงความเป็นเจ้าของหรือหวงแหน ผู้นำที่ไร้สมรรถภาพต้องอาศัยตำแหน่งฐานะของตนอย่างเต็มที่ ผู้นำที่ฉลาดใช้ชีวิตที่เงียบสงบและมีสมาธิ.......โลกนี้ควรถูกปกครองโดยปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามวิถีทางของมัน มิใช่ถูกปกครองโดยการแทรกแซง และ.....บุรุษผู้เกรี้ยวกราดจักประสบวิบัติ..นี่คือสารัตถะแห่งคำสอน..รวมแปดสิบเอ็ดหลักการ...

เขียน 17 Jul 2008 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)