อนุทิน 155594 - ศรีกรม

  • วันนี้พักผ่อน ช่วงเช้าไปตัดผม<p></p><p>- ฟังธรรมบรรยายของหลวงปู่หลอด ปมุตโต…การนั่งสมาธิด้วยการดูลมหายใจดีที่สุด เพราะไม่ต้องหายืมใคร ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า …</p><p>- ๗ ธค. ประชุมทบทวนยกร่างตัวชี้วัดประจำปี โดยปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดใหม่ทั้งหมด ใช้หลักคิดและกรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังยึดหลักตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล และคณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เป็นหลัก</p><p>- ภรรยาเดินทางไปตจว.เนื่องจากญาติถึงแก่กรรม และจะกลับมาในคืนนี้</p><p>-คติธรรม …การที่คุณจะประสบผลสำเร็จ คุณจะต้องทุ่มเทเพื่อตัวคุณเอง มิใช่เพื่อให้คนอื่ชมเชย... จากหนังสือเหนือเหตุผลที่ทำให้คนสำเร็จ</p>
เขียน 09 Dec 2017 @ 11:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #บันทึกประจำตัวความเห็น (0)