อนุทิน 15542 - Ka-Poom

  ติดต่อ

กลุ่ม :

  • ข้อดี "กลุ่ม"... คือ การพึ่งพา
  • ข้อพึงระวัง... มักนำพาไปสู่ อำนาจ พวกพ้อง...ต่อรอง และ แตกแยกในที่สุด...
  • เส้นทางที่นำไปสู่หนึ่งเดียว...ยาก แต่มีผู้รู้ชี้ทางและร่องรอยไว้ให้ หากแต่ก้าวผ่านไปได้ด้วยใจที่ลำบากเพราะ ยังต้องเผชิญกับอนุสัยแห่งกิเลสมากมาย ---> หยาบ กลาง ละเอียด เมื่อเข้าสู่ กลาง และ ละเอียด มักไม่รู้ตัวเพราะกำลังแห่งสติ และปัญญามีไม่มากพอ... จึ่งได้เข้าสู่ "ตัวหลง" ได้อย่างง่ายดายนัก
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)